Renata Němečková

pletení ošatek ze slámy

Původní profesí jsem propagační výtvarnice, později jsem učila na 1. stupni ZŠ. Od mládí se zabývám různými uměleckořemeslnými technikami. V současnosti se věnuji výuce estetickovýchovných předmětů na ZŠ v Kralupech nad Vltavou. Na řemeslných jarmarcích a ve skanzenech předvádím pletení ošatek ze slámy.