Keramika pro děti

Při práci s keramickou hmotou děti rozvíjí jemnou motoriku, fantazii, soustředěnost a zručnost.

Přidanou hodnotou je pro děti radost z hotových výrobků.

Pro každý školní rok vyberu pro děti téma, které celý rok společně zpracováváme.

Kroužek je vhodný pro děti od 6 let.

LEKTOR: Jana Váňová

V červnu máme s dětmi pravidelně výstavu našich prací v kostele na Lhotce.

ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

ÚTERÝ 1x za 14 dnů (14:30-16:00) - OBSAZENO - můžete se hlásit jako náhradníci

ÚTERÝ 1x za 14 dnů (16:15-17:45) - OBSAZENO - můžete se hlásit jako náhradníci


ZÁŘÍ-LEDEN: 2.10., 16.10., 30.10., 13.11., 27.11., 11.12., 8.1., 22.1. 2019

CENA: 1050 Kč/ pololetí - 8 lekcí

ÚNOR-ČERVEN: 5.2., 19.2., 5.3., 19.3., 2.4., 16.4., 30.4., 14.5., 28.5., 11.6. 2019

CENA: 1300 Kč/ pololetí - 10 lekcí