Keramika pro děti

Při práci s keramickou hmotou děti rozvíjí jemnou motoriku, fantazii, soustředěnost a zručnost.

Přidanou hodnotou je pro děti radost z hotových výrobků.

Pro každý školní rok vyberu pro děti téma, které celý rok společně zpracováváme.

Kroužek je vhodný pro děti od 6 let.

LEKTOR: Jana Váňová

V červnu máme s dětmi pravidelně výstavu našich prací v kostele na Lhotce.

ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

ÚTERÝ 1x za 14 dnů (14:30-16:00) - 1 místo

ÚTERÝ 1x za 14 dnů (16:15-17:45) - obsazeno - můžete se hlásit jako náhradníci


ZÁŘÍ-LEDEN: 1.10., 15.10., 29.10., 12.11., 26.11., 10.12. 2019, 7.1., 21.1. 2020

CENA: 1050 Kč/ pololetí - 8 lekcí

ÚNOR-ČERVEN: 4.2., 3.3., 17.3., 31.3., 14.4., 28.4., 12.5., 26.5., 9.6., 23.6. 2020

CENA: 1170 Kč/ pololetí - 9 lekcí