Keramika pro děti 2021/22

Při práci s keramickou hmotou děti rozvíjí jemnou motoriku, fantazii, soustředěnost a zručnost.

Přidanou hodnotou je pro děti radost z hotových výrobků.

LEKTOR: Jana Váňová


ČTVRTEK 15:45-17


ZÁŘÍ-LEDEN:

ÚNOR-ČERVEN:

CENA: 2100 Kč/ pololetí (15 lekcí)