Keramika pro děti 2021/22

Při práci s keramickou hmotou děti rozvíjí jemnou motoriku, fantazii, soustředěnost a zručnost.

Přidanou hodnotou je pro děti radost z hotových výrobků.

LEKTOR: Jana Váňová

Skupinka předškoláků: 14:30-15:30 Cena za pololetí: 750 Kč

Skupinka školáků: 15:45-17:15 Cena za pololetí: 850 Kč

Termíny 1. pololetí: neděle 12.9., 10.10., 7.11., 12.12. 2021, 16.1. 2022

Termíny 2. pololetí: neděle 13.2., 20.3., 10.4., 15.5., 12.6. 2022