Keramika pro děti

Při práci s keramickou hmotou děti rozvíjí jemnou motoriku, fantazii, soustředěnost a zručnost.

Přidanou hodnotou je pro děti radost z hotových výrobků.

LEKTOR: Jana Váňová

ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Děti 3 - 5 let

ÚTERÝ 1x za 14 dnů (15:00-16:00) - 5 míst

ZÁŘÍ-LEDEN: 22.9., 6.10., 20.10., 3.11., 1.12., 15.12., 12.1., 26.1. 2021

CENA: 880 Kč/ pololetí

ÚNOR-ČERVEN: 9.2., 10.3., 9.3., 23.3., 6.4., 20.4., 4.5., 18.5., 1.6., 15.6., 29.6 2021

CENA: 1210 Kč/ pololetí

Děti 6 - 15 let

ÚTERÝ 1x za 14 dnů (14:30-16:00) - 1 místo

ÚTERÝ 1x za 14 dnů (16:15-17:45)- 0 míst- můžete se hlásit jako náhradníci

ZÁŘÍ-LEDEN:

29.9., 13.10., 27.10., 10.11., 24.11., 8.12. 22.12., 5.1., 19.1. 2021

CENA: 1260 Kč/ pololetí - 9 lekcí

ÚNOR-ČERVEN:

2.2., 16.2., 2.3., 16.3., 30.3., 13.4., 27.4., 11.5., 25.5., 8.6., 22.6. 2021

CENA: 1540 Kč/ pololetí - 11 lekcí