Slávka Benediktová

tradiční techniky zpracování kukuřičného šustí a slámy


Celý život se věnuji tvoření z různých přírodních materiálů. Nejraději mám keramickou hlínu a přírodní pletiva - proutí, pedig, slámu, kukuřičné šustí. Zajímám se o stará pozapomenutá řemesla a lidovou kulturu našich předků. Jsem lektorka keramiky, košíkářství, "zvykoslovných předmětů" (tradiční výrobky, dříve zhotovované např. k různým výročním svátkům - na jaře třeba různé druhy kraslic, kynuté figurální pečivo; ve vánočním období - tradiční "Ježek", "Zahrádka", "Svět", figurky ze sušeného ovoce), před Vánoci ráda zhotovuji (i učím) betlémky z kukuřičného šustí a tradiční ozdoby ze slámy. Jsem autorkou různých metodických materiálů, v nemalé míře jsem se podílela na napsání textů a přípravě výrobků pro dvě knížky: Nápady pro jaro a léto a Nápady pro podzim a zimu, které vydalo nakladatelství Dita.